Menu Home

12/11/20- Bản tin SEMVAC- Dịch vụ miễn phí SEMVAC Helps giúp bạn những việc gì?

Trích từ trang Facebook của SEMVAC:

Gia đình

#SEMVAC Helps- Thân chủ đến VP khóc, tâm sự và nói qua đây theo diện vợ chồng nhưng thường bị hăm dọa sẽ hủy bảo lãnh với bộ Di trú, thân chủ rất buồn lo. TNV nói nếu chị cảm thấy bị bạo hành thì nên báo cảnh sát và nếu chị muốn sẽ giới thiệu chị qua Hiệp hội của chính phủ giúp những trường hợp đặc biệt. Chị nói cảm thấy an tâm hơn sau cuộc nói chuyện.

Centrelink

#SEMVAC Helps- Thân chủ đến Centrelink để xin trợ cấp thất nghiệp, và được nhân viên Centrelink yêu cầu qua VP SEMVAC nhờ giúp làm đơn. TNV đã tạo email và myGov xin tiền thất nghiệp. Lúc sau này có nhiều thân chủ do Hội Phụ Nữ Việt Úc và Centrelink  nói đến VP SEMVAC giúp.

Tờ ủy quyền

#SEMVAC Helps- Thân chủ có 1 phần tài sản ở VN muốn làm tờ ủy quyền cho người chị. Thân chủ đến VP cho biết chồng mất đã hơn 1 năm, chị sống một mình, không thân nhân, không biết tiếng Anh, muốn làm gì cũng thật khó khăn quá, chờ SEMVAC mở cửa lại để hôm nay nhờ giúp điền đơn. TNV giúp làm tờ ủy quyền và gởi đến toà đại sứ CSVN ở Canberra để chứng nhận ủy quyền hợp pháp.

Trợ cấp Đặc biệt

#SEMVAC Helps- Thân chủ 1 con mắt bị gần mù, nhận thư của Centrelink nói phải kiếm việc nếu không thì cắt tiền trợ cấp. TNV giúp thân chủ làm đơn xin trợ cấp đặc biệt, thân chủ nói rất cảm ơn có SEMVAC giúp đỡ.

Categories: Uncategorized

covidviet.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s