Menu Home

19/11/20- Bản tin SEMVAC- phỏng vấn thiện nguyện viên Eric Clayton

SEMVAC: Hi Eric, what made you volunteer for SEMVAC?

ERIC CLAYTON: (Anh=>Việt) Tôi về hưu nên tôi muốn làm gì đó. Bà bạn lâu năm của tôi, tên là Gấm, đề nghị tôi hoạt động cho SEMVAC. Bà nội của tôi thường nói là “Con không có trên đời này để giúp mình, mà để giúp người khác”. Công việc thiện nguyện ở SEMVAC có vẻ hứng thú, đủ mức thách đố, và là cơ hội để tôi học thêm những kỹ năng mới, nhưng cái chính vẫn là giúp người.

SEMVAC: What do you do at SEMVAC?

EC: Trước khi có Covid thì VP đã giúp một số người rút tiền hưu trí, từ khi có Covid thì rất nhiều người hỏi. Tôi giúp họ làm myGov rồi nối đến ATO rồi theo hướng dẫn ở trang ATO.

SEMVAC: Is myGov difficult?

EC: Thật ra việc này cũng dễ thôi, có điều ai không quen dùng email thì cần phải chỉ họ cách dùng.

Một trường hợp thú vị:

Một thân chủ đó của tôi, bị ung thư phổi, có vỏn vẹn 1 ngàn trong quỹ super, muốn rút ra hết, mà chúng tôi giúp họ được số tiền họ không ngờ, là 24 ngàn cộng với 2 ngàn rưởi mỗi tháng trong 2 năm, tổng cộng 84 ngàn. Đó là vì khi chúng tôi đọc giấy bảo hiểm thì họ mới biết là họ có Bảo Hiểm Lợi Tức, chúng tôi giúp họ làm đơn lấy tiền bảo hiểm. Theo tôi biết thì họ đang điều trị và đang hồi phục.

SEMVAC: Thank you Eric!

EC: I am happy that I have helped some people’s lives become better. And I keep my mind active, plus made new friends, too!

Categories: Uncategorized

covidviet.com

1 reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s