Menu Home

17/02/2021-Giới hạn Giai đoạn 4 được gỡ bỏ từ 11:59 17/02

Tien Kieu MP 17/02/2021 – Kể từ 11.59pm tối thứ tư 17/2 những giới hạn áp dụng trong giai đoạn 4 sẽ được thay đổi như sau:
– 4 lý do để rời khỏi nhà không còn được áp dụng
– Vẫn phải mang khẩu trang trong nhà và ngoài đường nếu không giữ được khoảng cách 1.5m
– Mỗi gia đình sẽ được phép có 5 người khách tới thăm
– 20 người có thể tụ tập tại nơi công cộng
– 50% nhân viên có thể trở lại làm việc tại văn phòng
– Tại bệnh viện và viện dưỡng lão, 1 thân nhân được thăm mỗi ngày
– Trường học sẽ được mở lại
– Các cửa hàng, tiệm ăn, dịch vụ được mở lại
– Các nghi lễ tôn giáo được phép hoạt động trở lại
– Đám cưới được phép tổ chức
– Các trung tâm thể thao, giải trí được sinh hoạt lại

Categories: Uncategorized

covidviet.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s