Menu Home

23/7/21- Cám ơn Covid: Không có trường hợp tử vong vì cúm trong năm nay tại Úc

NQ 23/7/2021- Tổng trưởng Y tế Liên bang, ông Greg Hunt cho biết một “sự việc quan trọng” của các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 là không có trường hợp tử vong do cúm trong năm nay và chỉ có 408 trường hợp bệnh cúm được chẩn đoán cho đến nay.

Ông Hunt cho biết: “Trong một năm trung bình, trong 5 năm qua, ở giai đoạn này, chúng ta đã có 53,000 trường hợp được chẩn đoán mắc bệnh cúm và 157 người mất mạng”.

“Cho đến thời điểm này, đã có 408 trường hợp được chẩn đoán mắc bệnh cúm ở Úc, và không có trường hợp nào thiệt mạng. Đó là sự việc quan trọng của tất cả những điều mà chúng ta đã và đang làm với tư cách là một quốc gia”.

Ông cho biết kỷ lục 184,530 người đã được chủng ngừa COVID-19 trong 24 giờ qua, trong đó gồm có NSW: 23,549, VIC: 21,533, QLD: 12,814, WA: 8,585, SA: 6,048.

Tống số lều vắc-xin được sử dụng trên toàn quốc là: 10,654,563.

“Những gì cho thấy là khi vắc-xin đang đến, mọi người đang tiến về phía trước. Chúng ta có khoảng 60% những người trên 50 tuổi đã được tiêm chủng, 68% những người trên 60 tuổi và 75% những người trên 70 tuổi ”. (NQ)

Nguon: https://nhanquyen.co/cam-on-covid-khong-co-truong-hop-tu-vong-vi-cum-trong-nam-nay-tai-uc/

Categories: Uncategorized

covidviet.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s