Menu Home

11/10- Vax hub ở VP SEMVAC: phát tờ rơi, dán bích chương

11/10/2021- Trong mấy ngày qua, thiện nguyện viên của SEMVAC đã đi dán bích chương và phát tờ rơi để phổ biến về việc chích ngừa Covid miễn phí ở VP SEMVAC vào 2 cuối tuần: Thứ Bảy Chủ Nhật 16&17, 23&24/10/2021.

Để biết thêm chi tiết, xin coi thêm trên CovidViet.com, Facebook SEMVAC, hoặc app SEMVAC (có trên AppStore và Google Play, gõ chữ SEMVAC sẽ thấy logo có cờ VN).

Categories: Uncategorized

covidviet.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s