Menu Home

29/10- Chích ngừa Covid mũi thứ 3

Chính quyền Úc đã thông báo về việc chích ngừa Covid mũi thứ 3. SEMVAC cám ơn O’Briens’ Pharmacy đã cung cấp thêm một số chi tiết dưới đây:

Mũi tăng cường (mũi thứ 3) là thuốc nào? 
Mũi tăng cường là Pfizer, trừ khi bạn bị dị ứng với mRNA. Pfizer là một loại thuốc mRNA.

Khi nào thì việc chích mũi tăng cường băt đầu?
Từ ngày 08/11/2021.

Bao lâu sau mũi thứ 2 thì chích mũi thứ 3?
– Sau 2 tháng, nếu có bệnh nền suy giảm miễn dịch (immunocompromised).
– Sau 6 tháng, nếu không thuộc trường hợp trên đây.
– Các câu trả lời trên đây, áp dụng dù mũi 1 và 2 thuộc bất cứ loại thuốc nào.

Mũi 1 và mũi 2 của tôi là AstraZeneca, vậy tôi chích mũi tăng cường là Pfizer, đúng không?
– Vâng, đúng! Hiện giờ, mũi tăng cường duy nhất được phê chuẩn là Pfizer.

Có cần làm hẹn trước không? Đến đâu chích?
– Những chỗ khác thì SEMVAC không biết, nhưng 1 nơi chích gần Springvale và SEMVAC biết không cần làm hẹn là O’Brien’s Pharmacy, 6/575 Springvale Rd Springvale South.
– Ngoài ra, O’Brien’s Pharmacy cũng cho SEMVAC biết rằng họ sẽ in giấy đã chích ngừa nếu thân chủ yêu cầu.

Categories: Uncategorized

covidviet.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s