Menu Home

30/10- Chích ngừa Covid tại VP SEMVAC (thêm CN 31/10)

Do nhu cầu khá cao, nên sẽ có thêm 1 ngày chich ngừa, là Chủ Nhật 31/10, 10g sáng – 5g chiều, thuốc AstraZeneca và Pfizer.

Một số hình ảnh 16 & 17/10

(140 người đến chích)

. Trước mấy ngày: Dán bích chương; Trao tờ rơi

Căng biểu ngữ

. Sáng sớm Thứ Bảy

Đóng bảng

Chụp hình chung

. Nơi ngồi đợi ngoài VP

. DS / BS chích

. Ngồi 15 phút trước khi ra về

. SEMVAC in khi được nhờ in GIẤY CHỨNG NHẬN

App SEMVAC trên iPhone và Android: thông tin hữu ích, giúp đỡ thực tế

Để tự cài app SEMVAC: Trong App Store (iPhone) hoặc Google Play (Android), gõ “SEMVAC” sẽ thấy logo bản đồ VN. Hoặc đến VP SEMVAC để được hướng dẫn cài đặt app

App SEMVAC, trang CovidViet.com, và Bản tin SEMVAC này, là do chính quyền Victoria tài trợ

Categories: Uncategorized

covidviet.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s