Menu Home

16/12- Không thể rời nhà để đi chích? Có thể được chích ở nhà

16/12/2021- Nếu sức khỏe không cho phép hoặc có hoàn cảnh đặc biệt không thể đến chỗ chích, thì có quyền được chích ở nhà. Tại Springvale, tiệm thuốc tây O’Briens Pharmacy cho SEMVAC biết là họ có dược sĩ đến nhà chích.

Điện thoại: 9546 2972

Categories: Uncategorized

covidviet.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s