Menu Home

Về CovidViet

CovidViet: Trang mạng có thông tin và tin tức về Covid-19, của SEMVAC, hỗ trợ bởi chính quyền Victoria.

Các tin tức mới nhất xuất hiện ở giữa trang mạng, tin mới nhất trên cùng.

Các thông tin ít thay đổi theo thời gian, ở những phần bên cạnh

SEMVAC – South Eastern Melbourne Vietnamese Associations’ Council Vic

Hội Đồng Các Tổ Chức Người Việt Đông Nam Melbourne

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s