Menu Home

Các cấp độ hạn chế sinh hoạt hiện hành tại Victoria

Các cấp độ hạn chế sinh hoạt hiện hành tại Victoria

Kế hoạch giảm dần các biện pháp hạn chế sinh hoạt để đưa tiểu bang Victoria tới tình trạng bình thường (COVID Normal) được vach ra trong kế hoạch tiến tới việc mở cửa lại trong tình trạng Coronavirus (COVID-19).

Có kế hoạch dành cho khu đô thị Melbourne và kế hoạch khác cho vùng quê Victoria.

Giám đốc Y tế (Chief Health Officer) có thể sửa đổi các hạn chế sinh hoạt nếu tình hình thay đổi.

Khu đô thị Melbourne

Bước thứ nhì: từ 28 tháng Chín 2020 tại khu đô thị Melbourne.

Không còn giới nghiêm tại khu đô thị Melbourne kể từ 5 g sáng ngày 28 tháng Chín 2020

Quý vị được rời nhà bất cứ lúc nào với một trong bốn lý do:

 • Mua sắm thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác
 • Vận động (ngoài trời và hạn chế)
 • Đi làm (có giấy phép)
 • Chăm sóc người khác, thăm viếng an ủi hoặc đi trị bệnh.

Khi ra ngoài vận động và mua sắm nhu yếu phẩm, không được đi quá 5 cây số từ nhà mình.

Từ lúc này:

 • Tối đa 5 người thuộc 2 hộ gia đình khác nhau có thể gặp gỡ ngoài trời
 • Học sinh từ Mẫu Giáo tới lớp 6, VCE/VET/VCAL và học sinh các trường đặc biệt sẽ lần lượt trở lại trường trong Học kỳ 4.
 • Nhà giữ trẻ được mở cửa.
 • Thêm nhiều nơi làm việc có thể mở cửa.
 • Hồ bơi ngoài trời được mở cửa, được phép tập thể dục có huấn luyện viên, tối đa 2 học viên với cùng 1 huấn luận viên.
 • Hội họp ngoài trời vì lý do tôn giáo được phép tối đa 5 người với một vị lãnh đạo tinh thần.
 • Hôn lễ được cử hành ngoài trời với tối đa 5 người (tính cả đôi tân hôn và hai người chứng).
 • Quý vị có thể bị Cảnh Sát Victoria phạt tới $4,957 Úc kim nếu đi về vùng quê Victoria mà không có lý do hợp pháp. Quý vị cũng có thể bị phạt nếu đi gặp bạn bè và thân nhân không sống cùng nhà với mình ở ngoài trời và cả thảy đông hơn năm người. Quý vị có thể bị phạt nếu có bạn bè hay thân nhân đến thăm tại nhà mà không có lý do chính đáng, chẳng hạn như đến để chăm sóc mình.

Bước thứ ba: nếu mức tăng trung bình mỗi ngày dưới năm ca mới nhiễm (trên toàn tiểu bang) trong 14 ngày liên tiếp trước đó (trên toàn tiểu bang) và nếu các chuyên gia y tế đồng ý.

Từ lúc này:

 • Không còn giới nghiêm và không hạn chế chuyện rời nhà hoặc phạm vi có thể đi lại.
 • Tối đa 10 người có thể họp mặt ngoài trời.
 • Được tiếp tối đa tại nhà mình 5 khách từ hộ gia đình khác. Tất cả khách phải ở cùng một nhà.
 • Học sinh từ lớp 7 đến lớp 10 có thể trở lại trường nếu số ca nhiễm dịch ít và nếu các chuyên gia y tế đồng ý.
 • Mở cửa lại hàng quán và các tiệm hớt tóc, làm tóc.
 • Nhà hàng, quán ăn, tiệm cà phê có thể mở cửa để phục vụ khách ngồi bàn ngoài trời và giới hạn tối đa 10 khách cùng nhóm một bàn.
 • Từng bước mở lại các môn thể thao không-va-chạm cho người lớn. Các môn thể thao ngoài trời cho người dưới 18 tuổi được mở lại (cả va chạm lẫn không-va-chạm).

Bước cuối cùng: tùy thuộc các khuyến cáo về y tế đại chúng và nếu không có thêm ca mới nhiễm dịch trong 14 ngày trước đó và có sự đồng ý của các chuyên gia y tế.

Từ lúc này:

 • Tối đa 50 người có thể họp mặt ngoài trời.
 • Có thể tiếp tối đa 20 khách tại nhà mình.
 • Tất cả mọi cửa tiệm đều được mở cửa.
 • Nhà hàng, quán ăn, tiệm cà phê có thể mở cửa tiếp khách ngồi bàn trong nhà –tối đa 20 người cùng nhóm cùng bàn- và giới hạn tối đa 50 khách.
 • Các môn thể thao được hoạt động lại, với điều kiện phải có cách thức bảo vệ an toàn. Các môn thể thao có va chạm cho mọi lứa tuổi được mở lại.
 • Hôn lễ và tang lễ có thể có tối đa 50 khách tham dự.
 • Các hoạt động tín ngưỡng công cộng được hoạt động, với điều kiện tuân thủ quy định chỉ có 1 người trên mỗi diện tích 4 mét vuông.

COVID Normal: nếu trong thời gian 28 ngày không có thêm ca mới nhiễm, và không còn ca nào trong tình trạng đang phát bệnh (trên toàn tiểu bang), không có ổ dịch nào đáng quan ngại tại Úc, và giới chuyên gia y tế đồng ý.

Từ lúc này:

 • Mọi hạn chế sinh hoạt được nới lỏng hoặc bỏ hẳn tùy điều kiện an toàn cho phép.
 • Từng bước cho phép những người phải làm việc tại nhà trở lại sở làm.
 • Không giới hạn số người tham dự hôn lễ hoặc tang lễ.
 • Không giới hạn việc tụ họp hoặc tiếp khách tại nhà mình.

Vùng quê Victoria

Bước thứ ba:

Từ 11 g 59 đêm 16 tháng Chín 2020 tại vùng quê Victoria:

 • Không hạn chế lý do được rời nhà hoặc phạm vi được đi lại ở vùng quê Victoria.
 • Tối đa 10 người có thể tụ họp ngoài trời.
 • Được phép tiếp tại nhà mình tối đa 5 khách từ một hộ khác. Tất cả những khách này phải ở cùng một hộ gia đình. Chỉ được chọn duy nhất 1 hộ gia đình để hai bên thăm viếng nhau trong thời gian hạn chế này. Trẻ em dưới 12 tháng tuổi không bị tính vào số người tối đa.
 • Nhà hàng, quán ăn, tiệm cà phê có thể mở cửa để phục vụ khách ngồi bàn ngoài trời và giới hạn tối đa 10 khách cùng nhóm một bàn.
 • Từng bước mở lại các môn thể thao không-va-chạm cho người lớn. Các môn thể thao ngoài trời cho người dưới 18 tuổi được mở lại (cả va chạm lẫn không-va-chạm).

Bước cuối cùng: tùy thuộc các khuyến cáo về y tế đại chúng và nếu không có thêm ca mới nhiễm dịch (trên tòan tiểu bang) trong 14 ngày trước đó và tùy theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế.

Từ lúc này:

 • Tối đa 50 người có thể họp mặt ngoài trời.
 • Có thể tiếp tối đa 20 khách tại nhà mình.
 • Tất cả mọi cửa tiệm đều được mở cửa.
 • Nhà hàng, quán ăn, tiệm cà phê có thể mở cửa tiếp khách ngồi bàn trong nhà –tối đa 20 người cùng nhóm cùng bàn- và giới hạn tối đa 50 khách.
 • Các môn thể thao được hoạt động lại, với điều kiện phải có cách thức bảo vệ an toàn. Các môn thể thao có va chạm cho mọi lứa tuổi được mở lại.
 • Hôn lễ và tang lễ có thể có tối đa 50 khách tham dự.
 • Các hoạt động tín ngưỡng công cộng được hoạt động, với điều kiện tuân thủ quy định chỉ có 1 người trên mỗi diện tích 4 mét vuông.

COVID Normal: nếu trong thời gian 28 ngày không có thêm ca mới nhiễm, và không còn ca nào trong tình trạng đang phát bệnh (trên toàn tiểu bang), không có ổ dịch nào đáng quan ngại tại Úc, và giới chuyên gia y tế đồng ý.

Từ lúc này:

 • Mọi hạn chế sinh hoạt được nới lỏng hoặc bỏ hẳn tùy điều kiện an toàn cho phép.
 • Từng bước cho phép những người phải làm việc tại nhà trở lại sở làm.
 • Không giới hạn số người tham dự hôn lễ hoặc tang lễ.
 • Không giới hạn việc tụ họp hoặc tiếp khách tại nhà mình.