Menu Home

29/10- Chích ngừa Covid mũi thứ 3

Chính quyền Úc đã thông báo về việc chích ngừa Covid mũi thứ 3. SEMVAC cám ơn O’Briens’ Pharmacy đã cung cấp thêm một số chi tiết dưới đây: Mũi tăng cường (mũi thứ 3) là thuốc nào? Mũi tăng cường là Pfizer, trừ khi bạn bị dị ứng với mRNA. Pfizer là một loại thuốc […]