Menu Home

Khẩu trang che kín mũi miệng

Khẩu trang che kín mũi miệng

Mọi người dân Victoria từ 12 tuổi trở lên phải đeo khẩu trang ôm sát che kín mũi miệng mỗi khi rời nhà, trừ phi có lý do hợp pháp để không đeo. Thí dụ:

  • nếu có tình trạng đặc biệt về sức khỏe chẳng hạn như có chứng bệnh nghiêm trọng về da mặt hoặc có vấn đề khó khăn về hô hấp
  • nếu đang ngồi trong xe, một mình hoặc với người sống cùng nhà
  • nếu đang vận động/tập thể dục phải dùng sức, nhưng vẫn phải mang theo khẩu trang.

Kể từ 11 g 59 đêm, ngày 11 tháng Mười, quý vị phải đeo khẩu trang ôm sát che kín mũi miệng. Điều đó có nghĩa là các loại khiên nhựa che mặt, khăn buộc tóc hoặc khăn choàng tự nó không còn được coi là loại khăn che mũi miệng hợp lệ nữa.

Khi các biện pháp hạn chế sinh hoạt được nới lỏng và lưu lượng người di chuyển gia tăng thì việc đeo khẩu trang che kín mũi miệng là điều rất quan trọng.