Menu Home

Nguồn tài liệu

Nguồn tài liệu

Xin dùng những tài liệu dưới đây và hãy chia sẻ với cộng đồng mình bằng email, phương tiện truyền thông xã hội, hay các mạng lưới liên lạc trong cộng đồng.

Xét nghiệm và cách ly

 • Xét nghiệm Coronavirus (COVID-19) – Testing for coronavirus (COVID-19) fact sheet – (Word)
 • Xét nghiệm Coronavirus (COVID-19) – Testing for coronavirus (COVID-19) fact sheet – (PDF)
 • Nên làm gì nếu quý vị xét nghiệm dương tính coronavirus (COVID-19) – What to do if you’ve tested positive for coronavirus (COVID-19) (PDF)
 • Nên làm gì nếu đã tiếp xúc gần gũi với người bị nhiễm coronavirus (COVID-19) – What to do if you have been in close contact with someone with coronavirus (COVID-19) (Word)
 • Nên làm gì nếu đã tiếp xúc gần gũi với người bị nhiễm coronavirus (COVID-19) – What to do if you have been in close contact with someone with coronavirus (COVID-19) (PDF)
 • Bích chương – Hãy đi xét nghiệm – Get tested poster (PDF)
 • Siêu vi corona (COVID-19) Xét nghiệm nhanh, an toàn và dễ dàng – Coronavirus (COVID-19) testing is quick, safe and easy (Word)
 • Siêu vi corona (COVID-19) Xét nghiệm nhanh, an toàn và dễ dàng – Coronavirus (COVID-19) testing is quick, safe and easy (PDF)
 • Tựa đề mạng xã hội – Nếu có bất cứ triệu chứng nào, hãy đi xét nghiệm – If you have any symptoms, get tested social media tile (JPG)

Giữ an toàn

 • Kế hoạch COVIDSafe Nguy cơ Cao dành cho Nơi làm việc tại Victoria – High risk COVIDSafe plan for Victorian workplaces (Word)
 • Kế hoạch COVIDSafe Nguy cơ Cao dành cho Nơi làm việc tại Victoria – High risk COVIDSafe plan for Victorian workplaces (PDF)
 • Giảm thiểu nguy cơ bị nhiễm coronavirus (COVID-19) – Reduce your risk of coronavirus (COVID-19) poster (Word)
 • Bích chương – 3 cách để giữ an toàn – 3 ways to stay safe poster (PDF)
 • Rửa tay thường xuyên – Poster – Wash your hands regularly
 • Che miệng mũi lại khi ho và hắt hơi – Poster – Cover your cough and sneeze
 • Tóm tắt những thay đổi về các biện pháp hạn chế – Summary of changes to Stage 4 restrictions – coronavirus (COVID-19) – Vietnamese (PDF)

Nhờ giúp đỡ

 • Khoản tiền Nghỉ phép do Thảm họa Đại dịch 1500 đô-la $1500 Pandemic Leave Disaster Payment (PDF)
 • Khoản tiền Nghỉ phép do Thảm họa Đại dịch 1500 đô-la $1500 Pandemic Leave Disaster Payment (Word)
 • Khoản tiền Hỗ trợ Nhân viên/Công nhân liên quan đến Coronavirus (COVID-19) – $450 Coronavirus (COVID-19) Test Isolation Payment – Vietnamese (Word)
 • Khoản tiền Hỗ trợ Nhân viên/Công nhân liên quan đến Coronavirus (COVID-19) – $450 Coronavirus (COVID-19) Test Isolation Payment – Vietnamese (PDF)
 • Gói cứu trợ khẩn cấp – Emergency relief packages fact sheet (PDF)
 • Gói cứu trợ khẩn cấp – Emergency relief packages fact sheet (Word)
 • Làm sao để có được những dịch vụ trợ giúp cần thiết – Factsheet – How to access the services you need (Word)
 • Chăm sóc sức khỏe tâm thần của mình trong cơn dịch coronavirus (COVID-19) – Looking after your mental health – (PDF)
 • Chăm sóc sức khỏe tâm thần của mình trong cơn dịch coronavirus (COVID-19) – Looking after your mental health – (Word)
 • Cách tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp cảnh bạo hành trong gia đình trong thời gian dịch bệnh coronavirus (COVID-19) – Family violence fact sheet – (PDF)
 • Cách tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp cảnh bạo hành trong gia đình trong thời gian dịch bệnh coronavirus (COVID-19) – Family violence fact sheet – (Word)
 • Giúp đỡ người trong cảnh ngộ bạo hành gia đình – chung cư nhà chính phủ – Family violence support – public housing estates (Word)

Khẩu trang, khăn che mũi và miệng

 • Hướng dẫn cách đeo khẩu trang – How to wear a face mask – Vietnamese (Word)
 • Hướng dẫn cách đeo khẩu trang – How to wear a face mask – Vietnamese (PDF)
 • Hướng dẫn cách làm khẩu trang vải – Design and preparation of cloth mask (PDF)
 • Hướng dẫn cách làm khẩu trang vải – Design and preparation of cloth mask (Word)