Menu Home

09/6/21- Không ai bị bỏ lại phía sau: Hỗ trợ thêm cho người dân Victoria đang cần đến – Không ai bị bỏ lại phía sau: Hỗ trợ thêm cho người dân Victoria đang cần đến

NQ 08/6/21- Chính phủ Victoria đang bảo đảm rằng không có người dân Victoria nào bị bỏ lại phía sau, cung cấp một sự thúc đẩy dành riêng cho các khoản trợ cấp khó khăn và cứu trợ thực phẩm khẩn cấp cho những người dễ bị tổn thương nhất […]

08/6/21- Trợ cấp $500 Thảm họa COVID-19 hiện được cung cấp; Đánh thuế trợ cấp hỗ trợ là ‘sai lầm’…

NQ 08/6/21- Người dân Victoria hiện có thể nộp đơn xin Khoản trợ cấp Thảm họa COVID-19 (COVID-19 Disaster Payment) của Chính phủ Liên bang –với các viên chức cho biết hàng nghìn người đã nộp đơn để đăng ký. “Khoản trợ cấp này dành cho những người cư trú […]