Menu Home

Xét nghiệm và cách ly

Xét nghiệm và cách ly

Nếu có bất cứ triệu chứng gì của coronavirus (COVID-19), phải đi xét nghiệm và ở nhà cho tới khi có kết quả. Đừng đi làm hoặc đi mua sắm.

Những triệu chứng của coronavirus gồm có:

  • Sốt, ớn lạnh hay đổ mồ hôi.
  • Ho hoặc đau rát cổ họng.
  • Hụt hơi.
  • Sổ mũi.
  • Mất vị giác hoặc khứu giác, không ngửi hay nếm được mùi vị.

Việc xét nghiệm coronavirus miễn phí cho tất cả mọi người, kể cả những ai không có thẻ Medicare như du khách ngoại quốc, người có chiếu khán lao động và người tầm trú.

Nếu kết quả xét nghiệm là đã bị nhiễm coronavirus (COVID-19), phải cách ly tại nhà mình. Để biết thêm thông tin hãy xem trang Phải làm gì nếu được xét nghiệm đã bị nhiễm coronavirus (COVID-19)

Nếu là người đã tiếp xúc gần gũi với người bị nhiễm coronavirus (COVID-19) phải tự cách ly kiểm dịch trong 14 ngày. Để biết thêm thông tin hãy xem trang Phải làm gì nếu đã tiếp xúc gần gũi với người bị nhiễm coronavirus (COVID-19).